voor naasten en/of mantelzorgers

Heeft u een partner, (schoon)vader of (schoon)moeder, broer of zus met geheugenklachten of dementie?

De ervaring leert dat het goed is dat u samen met uw naaste de vragen uit het boekje doorneemt en ondersteunt bij het gebruik van het boekje. Mensen met dementie hebben vaker moeite om initiatief te nemen of de aandacht langer bij een activiteit te houden. U mag natuurlijk ook helpen bij het invullen of dit zelf doen.

Het ingevulde boekje kan u helpen als uw naaste in de toekomst minder goed kan verwoorden wat hij of zij belangrijk vindt.