Verantwoording

Spreken over vergeten is gemaakt door het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord, NIVEL en Vilans. Voor de ontwikkeling ontvingen we subsidie van ZonMw binnen het programma Memorabel (onderdeel van het Deltaplan Dementie) Kennisvragen uit de praktijk, onder projectnummer 733050701.

Tekst:

Paul-Jeroen Verkade, Daniëlle Jansen en Carola Döpp

Ontwerp en illustratie:

© Lokaalwerk.nl, Yvonne Willems

Wij bedanken de cliënten, mantelzorgers en zorgprofessionals die een bijdrage leverden aan dit boek. Zonder hun hulp was deze uitgave niet mogelijk geweest.