VOOR WIE

Spreken over vergeten is een boekje voor mensen met geheugenproblemen en/of een begin van dementie. Het helpt u na te denken over wat u belangrijk vindt en over uw wensen, die van dit moment én die in de toekomst.

Het boekje helpt u om hierover te spreken met mensen die belangrijk voor u zijn.
U kunt dit ook opschrijven zodat anderen weten wat u wilt. Dat kan belangrijk zijn als u het later zelf niet meer kunt vertellen.

Hoe gebruikt u dit boekje?

U kunt dit boekje zelf invullen of samen met iemand die u vertrouwt. U hoeft het niet van voren naar achteren in te vullen. Vul in wat u belangrijk vindt. En doe dat in uw eigen tempo. Bewaar de vragen waar u over na wilt denken.

Het is uw boekje. Bepaal zelf met wie u de informatie uit dit boekje deelt. Ons advies: doe dat met de mensen die voor u belangrijk zijn. En bespreek uw wensen met uw huisarts, uw casemanager of uw wijkverpleegkundige. Zij kunnen hier dan rekening mee houden.